Impossible

Those who are silent, hidden in a most emotional.

(Źródło: pralinaa, via wszedzie-blizny)

"Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny."

Ernest Hemingway

—